Nasze przygotowanie zawodowe i doświadczenie pozwala sporządzać aplikacje o środki finansowe Unii Europejskiej skierowane dla prowadzących działalność gospodarczą  przedsiębiorców, w każdym programie operacyjnym.

Znajomość mechanizmów finansowych pozwala nam przygotować studia wykonalności przedsięwzięć oraz dokonywać na bieżąco rozliczenia dotacji unijnych. Dla potrzeb tego rodzaju wniosków, potrafimy umiejętnie łączyć aplikację do Unii Europejskiej z wnioskiem o kredyt uzupełniający.

BEF Consulting przygotowuje niezbędne do uzyskania środków pieniężnych materiały dotyczące finansów, w tym także ocenę bilansu i rachunku wyników. Przygotowujemy także aplikacje do funduszy ochrony środowiska z wyliczaniem uzyskiwanego efektu ekologicznego oraz fundacji „Ekofundusz”.

Podsumowując, wykonujemy:

- aplikacje o środki finansowe Unii Europejskiej w każdym programie operacyjnym
- studia wykonalności
- rozliczenia dotacji unijnych
- aplikacje o środki finansowe UE wraz z wnioskiem o kredyt uzupełniający
- oceny bilansów i rachunków wyników
- aplikacje do funduszy ochrony środowiska
- aplikacje do fundacji "Ekofundusz"