Profesjonalnie przygotowujemy wnioski o zezwolenia na korzystanie ze środowiska w ochronie powietrza, gospodarce wodno-ściekowej czy odpadowej. Prowadzimy także całe postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wraz z raportami oddziaływania.

Posiadamy doświadczenie w przygotowaniu Parków Przemysłowych w Bogatyni, Legnicy, Lublinie, Tarnobrzegu, Bielawie i Nowej Rudzie. Podejmujemy się przygotowania inwestycji „pod klucz” wraz z projektowaniem, decyzjami i wykonawstwem.

Specjaliści BEF Consulting realizowali m.in. przygotowanie w zakresie wymagań środowiskowych galwanizerni „LEGIPOL” Sp. z o.o. w Wałbrzychu, serwisu  „Toyoty” w Wałbrzychu i Wrocławiu, "Volkswagena" w Św. Katarzynie, "Mercedesa" w Pietrzykowicach, "Audi" w Częstochowie, sieci wodnokanalizacyjnej dla gminy Mieroszów, Kopalni Bazaltu w Grabiszycach czy przygotowanie i realizacja „pod klucz” mostu technologicznego o długości 33 m nad rzeką Ścinawka. Wykonanie przez nas zamiennego projektu na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów komunalnych i zaproponowanie innych rozwiązań technicznych, pozwoli zaoszczędzić Gminie Miejskiej Nowa Ruda ok. 4.5 miliona złotych na to przedsięwzięcie.

Prowadzimy podmiotom gospodarczym obsługę doradczą w zakresie ochrony środowiska, obsługując firmy od Konina i Poznania przez Zgorzelec, Polkowice, Wrocław, Wałbrzych, Opole do Bytomia i Lędzin.