Ochrona Środowiska:

Na życzenie BEF Consulting podejmie się przeszkolenia pracowników przedsiębiorców w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących środowiska naturalnego oraz obowiązków, jakie ciążą na podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą.

 

Zarządzanie procesami i doskonalenie procesów w firmach produkcyjnych i usługowych:

Oferujemy szkolenia z zakresu nowoczesnych metodologii doskonalenia procesów w firmach usługowych i produkcyjnych:

- Six Sigma
- Lean Management
- Kaizen
- Business Process Management System (BPMS)